Strona główna| Mapa strony| Kontakt
Dziś jest czwartek, 22 luty 2018    Zegar 01:50:17

Inwestycje

Galeria

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko

tel. 52 58-70-400, 52 58-70-401
fax 52 58-70-407
e-mail: gmina@sicienko.pl
www: www.sicienko.pl

NIP: 953-10-23-659
Regon: 000547023

 

Godziny pracy Urzędu Gminy w Sicienku:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.30

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki...

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/272/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Wyboru oferentów dokonano po zapoznaniu się z protokołem zawierającym ocenę ofert i opinię komisji konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 4/18 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 stycznia 2018 roku.
3. Wyniki otwartego konkursu zawierające wykaz oferentów wybranych do realizacji wymienionych w § 1 ust.1 zadań wraz z nazwą zadania publicznego oraz kwotą przyznanej dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
4. Warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Sicienko a poszczególnymi podmiotami.

§ 2.1.Wyznacza się następujące osoby do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych:
1) Magdalena Kieras – Inspektor Urzędu Gminy
2) Edyta Deja- Inspektor Urzędu Gminy
2. Wójt Gminy może pisemnie upoważnić do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej inne osoby.
3. Zadania osób wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej określa § 28 Rocznego Programu współpracy Gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/272/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 października 2017 roku
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/18 Wójta Gminy Sicienko z dnia 17 stycznia 2018 roku do pobrania.


wróć

Kalendarium imprez

Luty 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Wyszukaj imprezę

Data od: Data do:
Szukana fraza

Sonda

Co sądzisz o witrynie Gminy Sicienko?
zobacz wyniki

Copyright © 2009 Urząd Gminy Sicienko

Projekt i realizacja MPMedia